Atremi
Varukorgen

Våra böcker

En berättelse om Gamleby

Från forntid till nutid

Lanzén, Torbjörn

Bokpresentation

År 2011 gav Torbjörn Lanzén ut boken Gamleby på 1950-talet. En andra omarbetad och utvidgad upplaga av samma bok gavs ut år 2013.
 En berättelse om Gamleby börjar när renjägare från nordtyskland följde efter den smältande inlandsisen och befolkade landområdet som skulle bli Sverige. Förhistorisk tid beskrivs med utgångspunkt från dess betydelse ur ett lokalt perspektiv för staden Västerviks tillblivelse.
 Grundläggningen av Västervik under 1200-talet samt flyttningen av staden under 1400-talet till Gamlebyvikens mynning avhandlas. Stort utrymme ges till beskrivningen av den följande utvecklingen av samhället Gamleby fram till våra dagar. Boken är illustrerad med ett omfattande bildmaterial, drygt 400 bilder.
 Torbjörn Lanzén är född i Gamleby och tillbringade där sina barn- och ungdomsår. På 1960-talet flyttade han till Linköping men behöll kontakten med Gamleby och trakten däromkring. Torbjörn flyttade åter till Gamleby år 2016.

Foto bokens framsida: Husen på torgets norra/nordvästra sida 1860.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-368-6
Format A5 (148x210mm)
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2024
Upplaga 1
Antal sidor 480
Relaterade artiklar

Gamleby på 1950-talet

Lanzén, Torbjörn

Torbjörn Lanzén berättar i form av en rundvandring genom Gamlebys gator i ord och bild, sina minnen och upplevelser av samhällets affärs- och näringsliv under 1950-talet.

Läs mer
Läs mer