Atremi
Varukorgen

Religion/Filosofi/Etik

Are you ready for the wedding feast

Persson, Ellen

As many serious errors have crept into the teaching given by many churches and Bible schools, the Lord has led me to write this book. This book is a profound study of some Bible areas in order to let the Word explain itself.

Läs mer
Läs mer
leva livet

Att våga leva livet levande

Thybäck, Göran

Jag vill med denna text att läsaren blir min medvandrare på stigar som har trampats upp av dem som gått före, av tänkare, filosofer, ökenfäder och människor som har haft någonting att säga om det härliga men ibland besvärliga liv vi har att leva.

Läs mer
Läs mer

Being or nothingness (collectors edition)

Joe K

Will the mystery dissolve or the plot thicken? Break the last seal to find out!

Läs mer
Läs mer

Being or Nothingness (Facsimile of Col. Ed., Alvar Ellegård)

Joe K

Läs mer
Läs mer

Being or nothingness (final edition)

Joe K

You are invited to try, but think it over before you proceed. This time it will not be sufficient with an ‘Imagined Observer.’

Läs mer
Läs mer

Cecilias Mandalas

Elnegård, Cecilia

Cecilias Mandalas är en liten bok om de blomster- & bladmandalas som tillkom mellan 2013 och 2015, oftast under mina promenader. Jag hoppas de inspirerar dig till att skapa en egen mandala en dag!

Läs mer
Läs mer

Dykning på djupt vatten

Wasén, Rolf

Reflektioner, händelser och nedslag i tidningar.

Läs mer
Läs mer

En 80-åring blickar framåt - nyfiket och och lite ängsligt

Andersson, Jan

”Personliga” referat av vad andra har skrivit. Inte skrivna med objektivitet som främsta ledstjärna. Utan Jan Andersson återger framför allt sådant som han finner intressant och värdefullt och som ligger i linje med hans egna värderingar.

Läs mer
Läs mer

Energierna avslöjar

Tyfting, Laila

En bok för dig som vill vidga dina tankar om hur allt fungerar, som vill utforska, utveckla och fördjupa dig själv och dina tankar i hur allting i livet egentligen är och kan vara.

Läs mer
Läs mer

Evolution och religon

Falck, J M

En bok vars huvudsyfte är att visa på de biologiska insikternas oerhörda utmaning gentemot traditionella synsätt på livet och människan.

Läs mer
Läs mer

Gammal man skriver ett brev

Svenstedt, Carl Henrik

»Gammal man skriver« är ett litterärt verk som tillåter sig poetiska sökvägar till intuitiv visshet, något som vetenskapen, hittills, avvisat. Det är nu fullbordat och utsänt till en vidöppen läsekrets som hela tiden hört av sig till författaren.

Läs mer
Läs mer

Jag är Kristi andlige broder

Pålsson, Paul

Vi måste lära oss att lyssna till vår skapare, allt finns där ovan. Vi måste lära oss att hitta svaret, varför det har blivit så här med vår jord, så att vi kan påverka våra egna liv i rätt riktning.

Läs mer
Läs mer

Kvinnorna i evangelium och apostlagärningarna

Johansson, Eva

Boken berättas av kvinnan som blev frisk genom att röra vid Immanuels tofs. Hon får namnet Petronella.

Läs mer
Läs mer
Ljusets barn

Ljusets barn

Bylander, Anders

Det är 1973. Anders Bylander är tjugofem år och nu levande ättling till profeten Anders Bernhard Bylander (1864-1938). Han känner sig jagad av "indelningsmännen", som skövlat hans hembygd och börjat nedmonteringen av andliga värden hans förfäder byggt upp

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Blekinge

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Halland och deras kvarvarande inventarier

Lundh, Stig

Boken innehåller bilder på de medeltida kyrkorna hämtade från olika arkiv samt nytagna foton på kyrkorna. Dessutom finns det färgbilder på så gott som samtliga bevarade medeltidsinventarier.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Handbörd, Stranda, Möre och Kalmar medeltida stad

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor i Handbörd, Stranda, Möre och Kalmar medeltida stad och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Sevede och Aspeland

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i Sevede och Aspeland.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Tjust

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i Tjust.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Villands, Gärds och Göinge härader i Skåne

Lundh, Stig

Handbok för den som är arkeologiskt, kyrkohistoriskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området Villands, Gärds och Göinge härader i Skåne .

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Ydre och Kind

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området. Boken innehåller bilder på de medeltida kyrkorna hämtade från olika arkiv, samt nytagna foton på kyrkorna.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor i Östra och Västra härad i Njudung

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor i Östra och Västra härad i Njudung och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor och kapell på Bornholm

Lundh, Stig

Handbok för den som är arkeologiskt, kyrkohistoriskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer
Läs mer

Medeltidens kyrkor och kapell på Öland

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor och kapell på Öland och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet på Öland.

Läs mer
Läs mer

Mobba eller Mobbas

Johansson, Sune

Sune Johansson, pensionerad polis, har levt ett långt liv och återger här exempel från sitt eget liv. Vilka ärr har han tillfogats och hur ser han själv och vårt samhälle på mobbning?

Läs mer
Läs mer

Person och politik

Bylander, Anders

I essäform visas hur även frikyrkorna har dragits med i sekulariseringen. Är dagens Sverige ett i djupare mening humanitärt land? Vad händer med människovärdet i ett litet land som vårt, när man av politiska skäl dödar nästan fyrtiotusen foster per år?

Läs mer
Läs mer

Saint Ingrid

Fagerberg, Eva

This book about Saint Ingrid is the result of thorough research from different aspects and areas of her life and work. Various researchers’ views and opinions have been taken in consideration.

Läs mer
Läs mer

Samtal i äppelträdets skugga

Ahlefeldt-Laurvig, Angelica

Ett dramapoetiskt verk; ett teaterstycke och en diktsamling i en samfälld form.

Läs mer
Läs mer

Sankta Ingrid av Skänninge

Fagerberg, Eva

Sankta Ingrids liv och gärning.

Läs mer
Läs mer

Shekina

Bylander, Anders

Kärleken kan ta sig många olika uttryck i världen, så olika att det ibland kan vara svårt att se att det faktiskt är samma kärlek, den som är Guds närvaro i världen.

Läs mer
Läs mer

Skolan under lupp

Persson, Ellen

Detta är en upplysningsbok. Målet är att göra regering, riksdag, lärarförbund, lärarutbildningar, lärare, föräldrar och elever, medvetna om den konfession (livsåskådning) som finns i den kommunala skolan.

Läs mer
Läs mer

Social konst

Hölzer, Christine Maria

Som fyraåring upptäckte jag i förtvivlans stunder ett inre rum i mig där jag kunde genomskåda beteenden av medmänniskor och mig själv. En brinnande önskan väcktes att gränslöst utforska de djupa sanningarna om livet. Boken är min livsgåva till alla.

Läs mer
Läs mer

Tankvärt

Tyfting, Laila

Tankvärt är från tanken om hur man kan tanka sig själv med energi genom att förstå allt som sker omkring oss. Lite tänkvärda ord, meningar och texter som kan väcka tankar och känslor inom dig.

Läs mer
Läs mer
Tro o vetenskap.jpg

Tro och Vetenskap i Förening

Eriksson, Hans

Läs mer
Läs mer

Uppdrag Jorden

Wegler, Kjerstin

En andlig hjälpare och vän till oss alla på jorden, Sanat Kumara bad mig att skriva ner mina upplevelser. Boken innehåller även praktiska övningar och tips som kan hjälpa dig att finna vägen till Din egen Sanning.

Läs mer
Läs mer

Varat eller Intet

Joe K

Einstein stoppade tillbaks tiden i rummet och plötsligt förändrades fysikens lagar. Vad skulle hända om man gjorde samma sak för humanvetenskaperna?

Läs mer
Läs mer

Vi och Dom

Andersson, Bo

Den mest eviga och allomfamnande är den om Vi och Dom. Vi goda, framgångsrika, överlägsna, vita osv. möter Dom andra som framställs som onda, primitiva, underlägsna, mörkhyade m.m. I den andan studeras centrism av olika slag.

Läs mer
Läs mer

Värden och vägar utan slut

Jönestam, Helmi

Efter ett långt inledande kapitel om värden i livet och värdegrunder i vårt samhälle, tar författaren sig an frågor av existentiell karaktär. Boken bygger till stora delar på samtal.

Läs mer
Läs mer

Är då Kristus delad?

Persson, Ellen

Ett djupstudium av områden i Skriften för att låta Ordet förklara Ordet.

Läs mer
Läs mer