Atremi
Varukorgen

Våra böcker

En organisations kollaps.jpg

En organisations kollaps

En analys av möjliga teoretiska orsaker till en skolas problem i organisationen

Edmark, Niklas; Lundh Simon; Lundström Dennis

Bokpresentation

Wingbroskolan har haft sex olika rektorer och fyra olika skolchefer på sex år samtidigt som per­sonalen har bytts ut kontinuerligt. Kommunen har tidigare valt att tillsätta nya skolchefer och rektorer när problem yttrat sig, istället för att ta tag i de egentliga problemen. Nu har man valt från skolledningens sida att anställa en utomstående konsult för att gå till djupet och få ordning på problemen. Uppsatsen har som syfte att beskriva den uppfattade problemsituationen på Wingbroskolan samt identifiera och analysera de möjliga orsakerna till problemen med utgångspunkt från den teoretiska referensramen. Avgränsningen är att uppsatsen behandlar nyckelfaktorerna runt organisationen på grundskolan. Vid utförandet av uppsatsen har en kvalitativ metod använts i form av personliga intervjuer med skolans rektor samt den konsult som är anställd för att arbeta med skolans organisatoriska problem. Den teoretiska referensramen är uppdelad i fyra olika avsnitt. Organisationskultur, kommunikation, förändringsarbete och rollförväntningar. Dessa syftar till att tillsammans med insamlat empiriskt material ligga till grund för analys och slutsatser. De huvudsakliga slutsatserna i uppsatsen visar på brister i kommunikationen, otydliga rollfördelningar samt att skolan inte har lyckats förankra några gemensamma mål.

Pris: 60 kr

Slutsåld

ISBN 91-89527-42-9
Format A5 (148 x 210 mm)
Inbindning Limbunden
Omslag Mjukband, enfärg
Tryckår 2004
Upplaga 1
Antal sidor 108