Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Hemsjös indelta soldater

Essefjord, Leif

Bokpresentation

Nästan alla i en bygd känner till att där bott indelta soldater under en lång tid. Så också här i Hemsjö. Många känner namnet på någon eller några av de sista. Kanske kan också ett eller annat soldattorp pekas ut. De flesta som sysslat med släktforskning har säkert stött på en eller annan soldat bland sina anfäder och det är inte så konstigt för de var ganska många. Bara här i Hemsjö har det funnits över 200 soldater. Kunskaperna om dessa soldater har dock oftast stannat vid ett soldatnamn och möjligtvis några årtal. Men vilka var det som blev soldater egentligen och hur gick det till? Vilka bataljer deltog de i under främst det oroliga 1700-talet och början på 1800-talet? Hur såg deras familjeförhållanden ut och hur hade de det hemma på torpet? Vad hände med familjen efter det att soldaten fått avsked eller avlidit under sin tjänstetid? Dessa och många andra frågor kring hemsjösoldaterna har jag sökt besvara i denna bok.
 Helt klart är att soldaterna levde ett liv som i många avseenden skilde sig en hel del från andras tillvaro i socknen. Man kan faktiskt påstå att soldaten och hans familj utgjorde en egen samhällsklass.
 Min förhoppning är att boken skall vara till hjälp och inspiration vid släktforskning och vid fördjupade studier i främst ämnena indelta soldater och bygdehistorik.

Illustrerad i färg. En Alibertabok.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-130-9
Format 138x210mm
Inbindning Limbunden
Omslag Mjukband i färg
Tryckår 2015
Upplaga 1
Antal sidor 165 s