Atremi
Varukorgen

Bonde på 1900-talet

Från oxdrift till datorstyrning

Larsson, Erik

Bokpresentation

På 1900-talet, det tjugonde seklet efter kristi födelse, har utvecklingen på de flesta områden i samhället gått med svindlande fart. Detta är fallet inte minst inom jordbruket.

Den lantbrukare som vid sekelskiftet 1900 säkerligen hade visioner inför framtiden, kunde dock inte på något sätt göra sig en föreställning om vad det kommande seklet skulle innebära av omvälvningar inom jordsbruksnäringen.

Nu, drygt hundra år senare, har en beskrivning av det tjugonde seklet sett ur en praktisk jordbrukares synpunkt nedtecknats. Jordbruk och skogsbruk har alltid, och är fortfarande, intimt förknippade med varandra, men i den här framställningen lämnas skogen därhän.

Skribenten har under en stor del av århundradet själv varit en av de många som deltagit i omvandlingen av det som kallats modernäringen. Från att tidigare varit ett land som dominerats av handarbete vid de flesta jordbruksarbeten, till en jordbruksdrift där maskiner av skilda slag övertagit det mesta av det mänskliga arbetet.

En Alibertabok

Pris: 0 kr

Slutsåld

ISBN 978-91-86129-85-9
Format 210x280mm
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2011
Upplaga 1
Antal sidor 103 s