Atremi
Varukorgen
De Dorphska breven

De Dorphska breven

En brevroman från tidigt 1800-tal

Jacobsson, Owe

Bokpresentation

Denna källutgåva omfattar brev mellan sedermera kommendörkaptenen Johan Jacob Dorph och hans hustru Eleonora, född Schreil, skrivna mellan 1808 och 1815. Vi får här intressanta tidsbilder från tidigt 1800-tal och skildringar från finska kriget 1808 - 1809, sådant det tedde sig för skärgårdsflottans befäl och manskap. Vi får följa hur prästdottern Eleonora Schreil efter svår samvetsvånda och med föräldrarnas samtycke slår upp sin förlovning för att i stället gifta sig med Johan Jacob Dorph, som snart måste segla iväg med sin eskader. Brevväxlingen mellan de nygifta makarna är livlig och speglar dels hushållsbestyr och sällskapsliv på hemorten, dels Dorphs tjänstgöring under krigstågen och hans tankar på de hemmavarande. Slutligen får vi skildringar från freden, då familjelyckan blommar och belåtenheten - trots smärre förtretligheter i tjänsten - är stor. Bägge brevskrivarna har ordet i sin makt och skriver livligt, målande - och vältaligt. Språkhistoriskt och stilhistoriskt finns här mycket av intresse, men ännu större är det kulturhistoriska värdet. Vi får intresseväckande, roande och ibland gripande tidsbilder från ett tidsskede, som alltid har varit mycket uppmärksammat och omskrivet i både Sverige och Finland. Makarna hade en omfattande släkt och ett stort umgänge. Många av släktingarna och vännerna är omnämnda i breven, och den personhistoriskt intresserade har här mycket att hämta. Owe Jacobsson har bearbetat och skrivit kommentarer till breven. Han identifierar de omnämnda personerna och redogör för deras bakgrund. Dessutom har han gjort många klarsynta iakttagelser, som meddelas läsaren och bidrager till att lyfta fram väsentligheterna och klargör sammanhangen.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 91-973476-9-8
Format B5 (176 x 250 mm)
Inbindning Limbunden
Omslag Mjukband, enfärg
Tryckår 2000
Upplaga 1
Antal sidor 164