Atremi
Varukorgen
Idre

Idre Bygdebok del 2

Henricson, Esbjörn

Bokpresentation

Idre Bygdebok, första delen, kom ut 2001. I den berättades om gårdarna och människorna i Idre skifteslag - alltså själva Idrebyn och gårdarna närmast - från 1644 då Idre blev svenskt till 1920. Redan vid utgivningen av den boken fanns det tankar på att fortsätta med en andra del om utbyarna och de ensamma ställena runt om i utmarkerna, ett betydande och svårt åtagande kunde man förutse. Den tanken har nu trots allt kunnat förverkligas i och med denna bok, som vi kallar för Idre Bygdebok, del 2, nära dubbelt så tjock som den första, Idre Bygdebok del 1.
Del 2 börjar med året 1776. Då uppfördes de första nybyggena utanför kyrkbyn genom att två Idrebönder drog iväg med kreaturen till Storbo "wid Norska gräntzen" och slog sig ned där som nybyggare. Sedan anlades under 150 års tid de andra gårdarna och byarna runt om i det som då var Idre kapellag i Särna socken. De är alla beskrivna här. I dag kan vi konstatera att ingen enda av gårdarna i boken längre tjänar det ändamål som de skapades för. Många är borta, andra är kvar som fritidsbostäder. De flesta av dem som fortfarande bebos året runt har pensionärer som invånare, eller så bor där sådana som arbetspendlar dagligen eller veckovis till centralorten, till Idrefjäll eller till andra platser. Den som är nostalgiskt lagd kanske beklagar det förhållandet, men det speglar den oundvikliga, men trots allt välkomna, utvecklingen från en tid av slit i överlevnadens yttersta utmarker till det välfärdssamhälle som vi har idag.
Vi kan i dessa båda böcker följa alla släkterna och inbyggarna som levt i gårdarna i Idre dåvarande kapellag och som varit kyrkskrivna där, från mitten av 1600-talet till början av 1900-talet, deras mödor och öden. Vi kan läsa hur människorna överlevt och hur de dött, i svält, sjukdomar, olyckor och - inte minst - som barn. Det är en berättelse om människorna i en annan tid och en annan värld än vår som kunde skapa sin tillvaro i en omgivning som inte gav något gratis. Det har känts angeläget att dokumentera dessa sedan länge förflutna tider i Idre socken­invånares historia. Dessa böcker beskriver en epok som snart är glömd av alla.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 91-85487-07-4
Format B5 (176 x 250 mm)
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2006
Upplaga 1
Antal sidor 602