Atremi
Varukorgen

Långbansnytt

De första 20 åren

Wiklund, Markus (redaktör)

Bokpresentation

Följande publikation, utgiven som nr 2 i Långbanssällskapets serie Skrifter och rapporter, utgör en sammanställning av det väsentligaste innehållet i Långbansnytt som sedan Långbanssällskapets bildande, 1983, varit Långbanssällskapets medlemstidning. Publikationen innehåller artiklar utgivna fram till år 2003 och utgör på så vis en sammanfattning av vad Långbanssällskapet publicerat under sina första 20 år i Långbansnytt.
 
Långbansnytt utgörs av skriftliga bidrag från sällskapets medlemmar (och i undantagsfall av en del andra) i syfte att dokumentera och sprida kunskap om Långbanstypens mineraliseringar, huvudsakligen a­vseende mineralogi, geologi och kulturhistoria. B­idragen utgörs av allt från korta notiser till längre artiklar.
 
Det är Långbanssällskapets avsikt att med denna rapport kunna delge en bredare grupp mineral­intresserade de iakttagelser, kunskaper och i viss mån den forskning som producerats av Långbanssällskapets medlemmar under dess första 20 levnadsår.

 

Omslagets bilder: framsidan, aminoffit från Långban foto Christian Rewitzer baksidan Lånbanssällskapets vårmöte 2006 foto Markus Wiklund

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-029-6
Format A4 (210x297mm)
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2013
Upplaga 1
Antal sidor 168 s