Atremi
Varukorgen

Människor, mark och skiften i Knipered under 250 år

Karlsson, Kajsa

Bokpresentation

För sent blir det ju alltid med allting! För sent att dokumentera, för sent att fråga, och framför allt för sent att riktigt förstå hur det kunde vara i andra tider än vår egen.
I denna bok ska jag försöka ge en bakgrund till det som finns i Knipered idag framför våra ögon; husen, åkrarna skogarna. Man kan ju lätt få den uppfattningen att allt har varit på ETT ENDA sätt förut, dvs. i "det gamla bondesamhället", för att därefter omvandlas av "den moderna tiden" till ett NUMERA! Men omvandlingen sker ju aldrig som att vända blad, utan är snarare något hela tiden pågående. Den går heller ingalunda bara i en riktning, nämligen FRAMÅT, för vad är det?
Det som händer i vår tid, kan det betraktas som en rörelse framåt? Idag är det ju mest frågan om nedläggning, ett upphörande av brukandet av jorden! Är det en utveckling, en rörelse mot en trygg och god framtid?
Kanske är det dessa funderingar som gjort mig intresserad att ställa frågan: vad föregick vår tid? Vad har man syftat till från myndighetshåll, vad för ett tänkande har legat bakom?
Det intressantaste, och även det svåraste, är förstås att få en bild av människorna och deras liv och tankar. Berättelser saknas, det är knappt ramarna kvar, men här har jag gjort ett försök i alla fall. Många nu levande läsare av boken kan förhoppningsvis vara ättlingar till folket på de här beskrivna gårdarna, och därmed själva utgöra fortsättningen på berättelsen.
Jag lägger tonvikten på Knipered nr 4, även om Knipered i sin helhet också beskrivs ganska detaljerat. Det blir lätt långa personuppräkningar, som måste begränsas. Min avsikt har varit att väcka fantasin hos var och en att för sitt inre försöka frammana livet i Lindome i allmänhet, och i Knipered i synnerhet, från 1700-talet och framåt.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-85487-76-9
Format B5 (176 x 250 mm)
Inbindning Limbunden
Omslag Mjukband i färg
Tryckår 2007
Upplaga 1
Antal sidor 136