Atremi
Varukorgen

Ormsjöutvandrarna

Andra delen

Jonsson, Erik

Bokpresentation

Liksom i andra bygder fick familjerna i Ormsjö en stor barnaskara. När barnen växte upp och skulle klara sin egen försörjning var möjligheten att få en egen stabil inkomstkälla mycket begränsad. Vanligen blev de drängar och pigor i olika gårdar under ungdomsåren. På den tiden var det jorden som gav den huvudsakliga försörjningen.

Omkring 1900 var byn överbefolkad. Ungdomar som ville bilda familj fick stora bekymmer, vad skulle de leva av i byn?

 Alla visste att det fanns en mycket bättre möjlighet till försörjning i Amerika, där man erbjöds att få ett hemman helt gratis. Men den möjligheten fanns bara för dem som hade pengar för överresan. Amerika kom att bli en väldig lockelse för unga familjer. Jakob Lindbergs familj blev först med att utvandra från Ormsjö. Släktingar till denna familj i Vilhelmina utvandrade också. De skrev brev hem och rekommenderade andra att komma efter. Efter några år visste man i Ormsjö att deras utvandring var lyckad. Därmed blev Amerika ett eftersträvat resmål och många begav sig av.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-86129-78-1
Format A5 (148x210mm)
Inbindning Limbunden
Omslag
Tryckår
Upplaga 1
Antal sidor 262 s
Relaterade artiklar

De första Ormsjöutvandrarna

Jonsson, Erik

Man förväntar sig att en utvandrare lider av fattiga levnadsförhållanden i sin bygd och hoppas på en bättre framtid i ett annat land. Så var inte förhållandet för första utvandraren från Ormsjö, Jakob Enok Lindberg.

Läs mer
Läs mer