Atremi
Varukorgen

Särnmål

Särna Fornminnesförening och Föreningen Särna Skogsmuseum

Bokpresentation

En dialekt eller ett mål är en språkform som används av en viss grupp människor och som avviker från landets riksspråk.
Särnmålë skiljer sig helt från övriga dialekter i Dalarna och liknar mer norskan än svenskan. Särna och Idre har tillhört Norge (Danmark) under långa tider och detta har gett dialekten en norsk språkmelodi och ett norskt ordbruk.
Sedan mitten av 1600-talet tillhör särnabygden Sverige, men på grund av det isolerade läget och bristen på kommunikationer har den norskliknande dialekten levt kvar. Först vid 1800-talets mitt byggdes vägar till närbelägna orter i landskapet.
Dialekten har försvenskats i allt snabbare takt. Bättre kommunikationer, skolan, litteratur, film, radio, TV, telefon och datorer är några av de faktorer som bidrar till att målë inte används i samma utsträckning som tidigare och därmed utarmas. Det är i elfte timmen vi börjat skriva ner de rester som finns kvar och som talas av en del äldre personer i bygden.

Boken som du nu håller i din hand är en beskrivning av särnmålë och ett försök att återge dess karaktär. Den innehåller uttalsråd, särdrag från olika begreppsområden, typiska uttryck och fraser samt en alfabetisk ordförteckning.

Det förflutna finns ständigt närvarande. – det gäller bara att se och lyssna!

CD medföljer

Omslagets bild: Gräddning av kolbotten, foto: Stig Ericsson

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-86129-56-9
Format A5 (148x210mm)
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2010
Upplaga 1
Antal sidor 208 s