Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Karin

Lindborg, Arne

Bokpresentation

Karin är en jordnära skildring av hur landsbygdsungdomars liv kunde vara under 1950-talet i nordsmåländska trakter. Där bestod vardagen av hårt kroppsarbete sex dagar i veckan. På söndagar förekom endast djurens skötsel. För barn i gårdarna och tjänstefolket var varannan söndag fri.
 Den korta fritid som fanns användes efter bästa förmåga till aktivt deltagande i någon folkrörelse. Politiska, religiösa eller idrottsutövande föreningar fanns överallt, det var bara att välja. Det vill säga, föräldrarna bestämde oftast vad barnen skulle syssla med.
 Jakt och fiske betydde mycket för många unga män. Handarbete och musikgrupper var vanligt bland flickorna. För personen Erik i boken betydde fisket och jakten mycket, och allt som kretsade kring sjön Ralången, under uppväxtåren. Sjön var det centrala i tillvaron, det bestående. Årstidernas växlingar sågs tydligast vid stränderna runt sjön. Isläggning och islossning var mäktiga företeelser och vittnade om naturens obändiga krafter.
 Samtidigt utgjorde förankringen i grödors och djurs växande trygghet och en, om än arbetsam, fast grund att stå på. Boken handlar också om Karin som kom in i Eriks liv vid sjutton års ålder. Den flickan förblev en dröm som fyllde Eriks liv under lång tid, hon fanns också i verkligheten, men blev en möjlighet till äventyr och upplevelser i fantasin.
 Boken försöker beskriva ungdomens frigörelse och längtan efter att spränga gränser och skaffa sig kunskaper utanför den tillvaro föregående generations ungdomar icke förunnats.

Arne Lindborg är född 1936 i byn Ralingsås, väster om sjön Ralången. Han har levt ett långt liv och utbildat sig till lantbruksbefäl i Dalarna och Södermanland. Han gifte sig 1961 med en dalkulla och fick fyra barn. Han blev lantbrukare i början av sextiotalet och har brukat fyra olika gårdar i Dalarna och Småland. Numera bor han i Bälaryd, norra Småland, och är skogsbrukare på deltid. Han har alltid skrivit och tecknat.

Boken är utgiven i samarbete med LIV I SVERIGE.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-177-4
Format A5 (148x210mm)
Inbindning Trådbunden, kapitäl
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2017
Upplaga 1
Antal sidor 510