Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn

Att se, förstå och bemöta dem utifrån psykologisk teori

Andersson, Kristina; Nilsson, Kristina

Bokpresentation

Huruvida föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) klarar av sitt föräldraskap har alltid ifrågasatts. Den här boken vill visa på vikten av relationen mellan föräldrar och barn när man ska ge hjälp och stöd till föräldrar med kognitiva brister. Forskning rörande barn och barns utveckling har länge varit ett viktigt område inom psykologin. Man är dock inte alltid överens om föräldrars betydelse för barns psykiska utveckling.
 Författarna visar hur psykologiska insatser kan utformas i familjer med komplex problematik inklusive föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Boken kan utgöra en referensram för att underlätta samarbetet mellan personal inom pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk verksamhet.
 Boken bör med fördel även kunna användas inom utbildningar för behandlingspersonal inom psykolog- och socionomutbildningar.

Kristina Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon har erfarenhet av barn- och familjearbete genom ut­red­ning, behandling, konsultation och handledning.

Kristina Nilsson, leg psykolog och specialist i neuropsykologi, har arbetat inom barn- och ungdomshabilitering och inom kommunal LSS-verksamhet med utredning, handledning och konsultation.

Pris: 198 kr

ISBN 978-91-7527-235-1
Format A5 148x210mm
Inbindning Limbunden
Omslag Mjukband i färg
Tryckår 2019
Upplaga 1
Antal sidor 218
Relaterade artiklar

Psykiskt Lidande hos Ungdomar och Vuxna

Andersson, Leif & Strand, Ingemar

Psykologi med ett psykologiskt perspektiv i varje del. Boken riktar sig till alla som bedriver kliniskt psykologiskt arbete.

Läs mer
Läs mer

Ungdomar med Sociala och Psykiska Problem

Andersson, Leif

En bok om störda ungdomars bakgrund och utveckling, om utredningsmetodik och om behandling.

Läs mer
Läs mer
Utredningsmetod

Utredningsmetod avseende barn och ungdomar

Andersson, Kristina; Andersson, Leif och Thorsén, Eva

Hur kunskap om barn kan användas för att ta fram relevant information och värdera informationen i syfte att bedöma barns och ungdomars hjälpbehov. Boken riktar sig i första hand till socialtjänstens utredare.

Läs mer
Läs mer