Atremi
Varukorgen

Våra böcker

När Sverige gav järnet

Palmgren, Yngve

Bokpresentation

Titeln När Sverige gav järnet visar dels utvecklingen av järnhanteringen, dels järnets betydelse direkt och indirekt, när stormakten Sverige danas. Det kom att ske trots inbördes ståndsstrider och utrikespolitiska förvecklingar. Men det möjliggjordes samtidigt genom stark ekonomisk utveckling med nationell och social inriktning och med Sverige som ledande land i kampen för reformationen. Yngve Palmgren (f. 1920) speglar händelseförloppet mot bakgrund av sin tid som järnbruksarbetare, lokalredaktör, lärare och frilansskribent. Till stor del är han autodidakt, blev hermodsstudent, fil. lic. och lektor i samhällskunskap. Det kom att ske samtidigt som han medarbetade främst i A-pressen med kulturartiklar, ledare och recensioner. Därtill kom han att medverka i olika bokprojekt. Avhandlingen om August Palm, Född till agitator, biografierna E. M. Remarque och det stortyska riket och Karl Marx döttrar samt böckerna Tradition eller förnyelse och Ankarbruket: en bruksskildring över Söderfors.
Det kan här synas märkligt att en pacifist och republikan skriver om kungar och krig. Men historien tenderar tyvärr själv att följa andra vägar, till vilka hänsyn måste tagas. Arbetet har till stor del utförts med välvilligt tekniskt bistånd av Bengt Fornstedt.

Recension i Gävle Dagblad 17 dec 2006

Pris: 0 kr

Slutsåld

ISBN 91-85487-24-4
Format A5 (148 x 210 mm)
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband med skyddsomslag i färg
Tryckår 2006
Upplaga 1
Antal sidor 256