Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Nematoder som växtskadegörare

Andersson, Stig

Bokpresentation

Nematoderna är de talrikaste flercelliga djuren på jorden. Deras ringa storlek gör dock att de är okända för de flesta av oss. Ändå påverkar de oss på mångahanda sätt, som innevånare i ekosystemen, som parasiter på människor och djur och inte minst som svåra skadegörare på våra odlade växter. Det senare är vad den här boken handlar om. Boken riktar sig till alla som har med odling att göra: yrkesodlare och hobbyodlare och studenter, lärare och rådgivare inom de gröna näringarna.
I boken beskrivs alla kända nematoder av ekonomiskt intresse för nordiska förhållanden med mer än 200 bilder på nematoder och skadade växter. Här finns också detaljerade anvisningar för hur man tar prov för nematodundersökning och vad man kan göra för att undvika skador i sina odlingar och planteringar.

Stig Andersson är agr. dr. och docent i växtpatologi, särskilt nematologi. Under 25 år var han statsagronom i nematologi och ledare för nematologiavdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Han är som pensionär fortfarande verksam som rådgivare till näringslivet.

Vid nematologiavdelningen vid SLU i Alnarp bedrevs en praktiknära, näringslivsorienterad forskning. Det geografiska ansvarsområdet omfattade hela landet, under författarens sju sista tjänsteår i någon mån också Danmark. Kontaktnätet var omfattande, såväl nationellt som internationellt. Verksamheten förs nu vidare av Hushållningssällskapet Skåne.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-214-6
Format 170 x 245 mm
Inbindning Trådbundet, kapitäl
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2018
Upplaga 1
Antal sidor 214