Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Ur minnets örtagård

Dahlgren Flodin, Anna-Karin

Bokpresentation

Jag har skrivit ända sedan min tidiga barndom. Det har blivit både poesi och prosa, tillfällighetsverser och en del dikter med mera varaktigt innehåll. Det mesta har samlats i pärmar där det stått kvar år efter år. Nu har jag gått igenom materialet och sorterat och plockat ihop en del av det till en bok. Medan jag hållit på med detta har jag återupplevt händelser och platser som har anknytning till några av dikterna och tänkt på männ­iskor som inte längre finns eller som jag under årens lopp förlorat kontakten med. Det har blivit en blandning av gammalt och nytt och med innehåll av skiftande slag. Bokens titel har på sätt och vis kommit av sig själv: Ur minnets örtagård.
Jag hoppas att Du som får boken i Din hand ska finna någonting som Du tycker om och som kanhända väcker minnen av egna upplevelser och kanske även manar till eftertanke. Jag önskar att någon vers eller några rader kommer att stanna kvar i Ditt minnes örtagård.

Anna-Karin Dahlgren Flodin

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-85487-45-5
Format A5 (148x210 mm)
Inbindning Linnetrådbundes
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2007
Upplaga 1
Antal sidor 112
Relaterade artiklar
Min hund Softy.jpg

Min hund Softy

Dahlgren Flodin, Anna-Karin

Läs mer
Läs mer