Atremi
Varukorgen
Barn och stress

Barn och stress

Lundh, Johanna och Svensson, Jeanette

Bokpresentation

Den här uppsatsen handlar om barn och stress. Vi har för avsikt att försöka ta reda på om barn är eller kan bli stressade i förskolan och hur pedagogerna i förskolan medvetet kan motverka stress hos barn. Uppsatsen bygger på litteraturstudier och en intervjuundersökning med sex förskollärare. Vi har jämfört de svar vi fått i intervjuerna med litteraturen vi läst och utifrån det dragit några egna slutsatser. Vi har i arbetet kommit fram till att barn kan bli stressade precis som vuxna. Vad barn blir stressade av är individuellt och barn är liksom vuxna olika stresståliga. Därför kan man inte påstå att förskolan är en stressfaktor för alla barn, men kan mycket väl vara det för vissa barn. Även hur barns stress uttrycker sig är individuellt därför kan det vara svårt att bedöma om enskilda beteende hos barn beror på stress eller har andra orsaker. Som pedagog i förskolan är det viktigt att vara medveten om miljöns betydelse och hur det egna förhållningssättet påverkar barnen. Det är viktigt att miljön och förskolans verksamhet är anpassad till barnen och inte efter de vuxnas behov.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 91-89527-26-7
Format A5 (148 x 210 mm)
Inbindning Metallklammer
Omslag Mjukband, enfärg
Tryckår 2003
Upplaga 1
Antal sidor 55