Atremi
Varukorgen

Vändpunkten

Om hopp - från en ljus plats på skuggsidan

Ulfvensjö, Lars

Bokpresentation

Den här boken bygger till stor del på tankar och erfarenheter tänkta och gjorda av kvinnor som under en tid i livet bodde som klienter på Runnagårdens LVM-hem i Örebro. Där arbetar jag som behandlare och rådgivare tillsammans med ett hundratal kollegor mot missbruk och beroendesjukdomen. Övningarna, temana, tankarna, dikterna och orden i boken springer, som en liten del, ur Runnagårdens behandlingsprogram. Det fokuserar i sin helhet på fem områden: beroendeproblematik, psykisk ohälsa, fysisk hälsa, social situation och personlig utveckling. Som ett nav i vår behandling finns 12-stegsfilosofin. Nära kopplat till detta nav utförs behandlingsinsatser som kognitiv terapi, återfallsprevention, sjukvård, arbetsterapi, musikterapiinriktad verksamhet, utredningsarbete mm.

Vändpunkten är en idé- och inspirationsbok sammanställd och författad under år 2011 och 2012 av Lars Ulfvensjö som i 12 år arbetat med musikterapiinriktat arbete och som behandlare och rådgivare inom Statens Institutionsstyrelse (sluten missbruks- och beroendevård på såväl ungdoms- som vuxensidan enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, förkortad LVM). Tidigare har han skrivit böckerna Resan till Nya Sånger (2007), Vägsjälar (2009) och En Ton av Ljus och Skugga (2010).

Boken är utgiven i samarbete med SiS LVM-hem Runnagården i Örebro

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-016-6
Format 210x210mm
Inbindning Limbunden
Omslag Mjukband i färg
Tryckår 2012
Upplaga 1
Antal sidor 90 s
Relaterade artiklar

SVIT HOLE Á LA BAMA

Ulfvensjö, Lars

Anekdoter, samtal & intervjuer om kvarterskrogstrubaduri.

Läs mer
Läs mer

Vägsjälar

Ulfvensjö, Lars

En bok/CD om musikterapiinriktat arbete med tjejer i 15–20-årsåldern på Bergsmansgårdens LVU-hem i Brotorp.

Läs mer
Läs mer