Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Värden och vägar utan slut

Jönestam, Helmi

Bokpresentation

Efter ett långt inledande kapitel om värden i livet och värdegrunder i vårt samhälle, tar författaren sig an frågor av existentiell karaktär. Det är ofta frågor som inte bara har ett svar, och ibland inget svar alls, men ändå är viktiga att ställa. Är människan ensam om livet i universum? Vem äger rätten till vår död? Hur tänker människor som tror på ett evigt liv? På vad sätt kan jag bli vän med mitt livs historia? Under den existentiella resan löper ordet värde som en röd tråd. 
 Boken bygger till stora delar på samtal, förda enskilt och i grupp. De enskilda samtalen har skett med människor från flera skilda trosriktningar och med förankring i andra kulturer än den svenska. 
 
Helmi Jönestam var tidigare verksam som komvuxlärare och psykoterapeut. Idag leder hon kurser för seniorer vid sidan av sitt författarskap.

Omslagsbild "Om våren" av konstnären Pia Reilly, Alaska, USA

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

Relaterade artiklar

I Tjeboksary har träden vita strumpor

Jönestam, Helmi

En initierad bild av hur det är att vara gästpedagog i Ryssland.

Läs mer
Läs mer

Möjligheternas tid

Jönestam, Helmi redaktör

Att idag bli pensionär innebär för många ett slags paradigmskifte i livet. Genom berättelser, intervjuer och rapporter ger boken en bild av hur tillvaron efter pensioneringen kan gestalta sig.

Läs mer
Läs mer