Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Vi och Dom

på fördomens marknad i skolans värld

Andersson, Bo

Bokpresentation

Alla lever vi i varje här och nu i våra ”stora berättelser”. Den mest eviga och allomfamnande är den om Vi och Dom. Vi goda, framgångsrika, överlägsna, vita osv. möter Dom andra som framställs som onda, primitiva, underlägsna, mörkhyade m.m. I den andan studeras centrism av olika slag; nations- och etno- samt eurocentrism m.m. Centrism framhäver Vi och framträder i varje berättelse, bl.a. i dem som behandlar kolonialism, imperialism, ”kalla” krig och EU. Ingen berättelse undgår centrismens stämpel. I det globala perspektivet är vi västerlänningar eller européer, i det europeiska EU-anhängare eller svenskar. I det västerländska perspektivet riktar vi udden mot araber och islam och andra förmenta fiender.
 Intresset inriktas vidare på minoriteter och särskilt då på samerna, vårt eget urfolk. Det samiska perspektivet går som en röd tråd genom undersökningen, som handlar om den samiska minoritetens plats i ett samhälle som gör anspråk på att kalla sig demokratiskt och anständigt. På det rättsliga området har samernas sak äntligen börjat hörsammas. Nordmalingdomen är ett ljus i mörkret. Svenska kyrkan levererar inom kort en vitbok efter ett mer än decennielångt försoningsarbete. För statens del är det mesta ogjort. Frågan om försoningen med Sveriges samer har utretts men processen har stannat av. Och behandlingen av samerna i svenska läromedel är mera än tankeväckande.
 Läromedel i de samhällsorienterande ämnena, särskilt historia, är ett centralt material i undersökningen, som också fått tillägget ”i skolans värld”.
Bo Andersson är professor emeritus i ämnesdidaktik, särskilt historia, vid Göteborgs universitet, tidigare föreståndare och vetenskaplig ledare för Centrum för värdegrundsstudier vid samma universitet samt för närvarande professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad Akademi.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-143-9
Format A5 (148x210mm)
Inbindning Trådbunden, kapitäl
Omslag Hårdband sv/v
Tryckår 2016
Upplaga 1
Antal sidor 569 s
Relaterade artiklar

I "brännvinskungen" Lars Olsson Smiths tidevarv

Andersson, Bo

I en rad skrifter under åren har författaren försökt väcka intresset för de försummade arbetarringrörelserna med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid rodret och för denna brytningstid. Den här boken kan ses som ett komplement till de tidigare.

Läs mer
Läs mer

I skuggan av en brännvinskagge

Andersson, Bo

Som en stormvind sveper arbetarringrörelsen över landet 1883 med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid styråran i en fruktlös förhoppning om att vara osynlig. Med den här boken fördjupar sig författaren på nytt i den här historien.

Läs mer
Läs mer