Atremi
Varukorgen
Idre bygdebok

Idre Bygdebok

Henricson, Esbjörn

Bokpresentation

Idre bygdebok beskriver i en allsidig inledning levnadsvillkoren för människor i Idre under sekler fram till 1900-talets början. Den beskriver tålighet och uthållighet som nödvändiga egenskaper för överlevnad men nämner också Idrebornas välkända ljusa och glada sinne och goda humör. Efter inledningen följer i boken en kronologisk uppföljning av gårdarna i Idre skifteslag, gård för gård från mitten av 1600-talet och två och ett halvt sekel framåt. Släkterna som bebott gårdarna följs i generation efter generation med utgångspunkt från kyrkböcker, lagfartshandlingar och andra tillgängliga dokument. Människoöden som varit glömda i arkiven träder här fram i ljuset och ger oss en inträngande och engagerande bild av livsvillkoren i dessa bygder under gångna tider.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 91-631-1479-8
Format B5 (176 x 250 mm)
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband, tvåfärg
Tryckår 2001 och 2006
Upplaga 1
Antal sidor 309
Relaterade artiklar
Idre

Idre Bygdebok del 2

Henricson, Esbjörn

En andra del om utbyarna och de ensamma ställena runt om i utmarkerna.

Läs mer
Läs mer

Idre bygdebok, del 3

Henricson, Esbjörn

En allsidig bild av befolkningen i Idre kapellag från mitten av 1600-talet och fram till 1900-talets mitt, om hur människorna där levde och verkade. Befolkningens liv och strävanden kommer till uttryck här i del tre.

Läs mer
Läs mer