Atremi
Varukorgen

Möjligheternas tid

- Livet efter 65

Jönestam, Helmi redaktör

Bokpresentation

Att idag bli pensionär innebär för många ett slags paradigmskifte i livet. Man lämnar ett spår och växlar in på ett annat. Genom berättelser, intervjuer och rapporter ger boken MÖJLIGHETERNAS TID – Livet efter 65 en bild av hur tillvaron efter pensioneringen kan gestalta sig. Hur är det att vara anhörigvårdare? Hur ser unga människor på gamla? Vad kan man som ett 65+ göra av sitt liv? Några av kapitlen tittar på gamlas liv sett ur ett politiskt perspektiv, i andra kapitel får vi inblickar i hur livet kan se ut för gamla människor långt utanför Sverige. Vi får ta del av flera personliga vardagsberättelser och i det avslutande kapitlet reflekteras över döden ur ett såväl filosofiskt som religiöst och vetenskapligt perspektiv.
Författarna är tio östgötakvinnor mellan 66 och 92 år.

En Aliberta-bok

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-042-5
Format 138x210 mm
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2013
Upplaga 1
Antal sidor 231s
Relaterade artiklar

I Tjeboksary har träden vita strumpor

Jönestam, Helmi

En initierad bild av hur det är att vara gästpedagog i Ryssland.

Läs mer
Läs mer

Värden och vägar utan slut

Jönestam, Helmi

Efter ett långt inledande kapitel om värden i livet och värdegrunder i vårt samhälle, tar författaren sig an frågor av existentiell karaktär. Boken bygger till stora delar på samtal.

Läs mer
Läs mer