Atremi
Varukorgen

Historia som motstånd

Glimtar från arbetarrörelsens historia - och dess motståndares

Blomqvist, Håkan

Bokpresentation

Arbetarrörelsen, upproret, antimilitarismen och nykterheten. Eller rasismen, idrotten, spanska sjukan och polisen. I föreliggande antologi förenas ett drygt tjugotal populärhistoriska artiklar med anknytning till socialism och arbetarhistoria från olika publikationer under ett antal år. ”Arbetarhistoria som motståndshandling” har utgjort Håkan Blomqvists ledmotiv vid redigeringen av materialet som spänner över ett stort antal ämnen och tider av betydelse för arbetarrörelsens historia – och dess motståndares.

Håkan Blomqvist (f 1951) är historiker knuten till Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola. Bland hans böcker märks Socialism på jiddisch. Judiska Arbeter Bund i Sverige (2021), Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet på Södermalm 1917 (2017) samt Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen (2006).

Omslagets bild: Demonstrationståg på väg till Mjölkcentralen i Stockholm, hungervåren 1917.

Pris: 100 kr

ISBN 978-91-7527-339-6
Format 125 x 200 mm
Inbindning Limbunden
Omslag Mjukband i färg
Tryckår 2022
Upplaga 1
Antal sidor 147
Relaterade artiklar

Lögnens renässans (återpulicering)

Andersson, Kenth-Åke

Lögnens renässans – ett sätt att tillgängliggöra ett värdefullt historiskt dokument både vad gäller 1900-talets kommunistiska historia och 1970-talets uppgörelse med delar av den nya vänster som sökte återuppliva det stalinistiska arvet.

Läs mer
Läs mer

Socialistiska tankar om omvärlden

Widén, Peter

Ett urval artiklar skrivna mellan 2009 och 2023, tidigare införda i olika publikationer. Texterna behandlar problem som den internationella socialistiska arbetarrörelsen har att hantera.

Läs mer
Läs mer