Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Röksminnen

Röks hembygsvänner

Bokpresentation

Boken Röksminnen innehåller texter och bilder med många människors upplevelser och minnen från generationer långt tillbaka i tiden men också fram till idag.
I boken beskrivs folket, tillvaron och situationen i socknen Rök under ett antal år på 1800-talet, i mitten, slutet av 1900-talet samt början av 2000-talet. De många skribenterna från socknen gör innehållet förankrat i vardagen.
Att livet avlöper annorlunda nu i Rök än under tiden som berättas om i denna bok, är inte svårt att konstatera. Med avseende på dagens snabba kommunikationer och allmänna användning av IT och andra stora omändringar och nyordningar finns många olikheter.
Om livsstil i bygden med arbete, skola, föreningsliv och umgänge finns ambitionen att berätta och dokumentera. De bilder som finns i boken är till största delen insamlade foton och inte minst värdefulla för att visa hur Röks socken sett ut. Förhoppningen är att du som läsare nu ska få möta Röks socken men också få inspiration att besöka vår hembygd.

Omslagsbilder framsida: Rökstenen, Röks kyrka, slätten och skogen. Omslagsbild baksida Frimärke rökstenen utgivet 1975 Pärmens främre insida: Karta över Röks socken 1868-1877

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-86129-04-0
Format G 5 (169x239)
Inbindning Trådbunden
Omslag hårdband i färg
Tryckår 2008
Upplaga 1
Antal sidor 218
Relaterade artiklar

Andra Röks- och Svanshalsminnen

Röks- Svanshals byalag, Röks hembygdsvänner

Texterna har skrivits av ett antal personer med förankring i bygden på olika sätt och innehållet spänner över ett brett tidsspann från flera generationer tillbaka fram till vår tid.

Läs mer
Läs mer

Kvarntorps bastu

Rök–Svanshals byalag

Bastun i Kvarntorp är en pigg 70-åring, en mötesplats för ”det som händer i bygden”, ja fortfarande fylls det gamla badhuset med bastubadare varje vecka. Vi hoppas att denna bastuhistorik kommer att vara till glädje idag och i framtiden.

Läs mer
Läs mer
svanshals

Svanshalsminnen

Rök-Svanshals byalag, historiegruppen

En hembygdsbok som består av texter som skrivits av svanshalsbor eller av människor som på olika sätt har eller har haft anknytning till socknen.

Läs mer
Läs mer