Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Makthunger och Människovärde

Förtryck, frigörelse - och upprorsrätt

Andersson, Bo

Bokpresentation

Makthunger och girighet har styrt mänskligt agerande i alla tider, och maktspelets obalanser uppmuntrar till nya erövringar. I den myllan av storhetstörst utvecklas idéer och myter om egen överlägsenhet, rasism, förföljelse och folkmord. Myterna om den egna förträffligheten är sega i en nation. Demokratins värden om solidaritet och människovärde har svårt att tränga igenom myternas pansar. Nationalism och högerextremism frodas.
 Idag hotas vi av världskrig och diktatur, den liberala demokratins, ja, hela den globalliberala postkolonialismens sönderfall. Våra mänskliga fri- och rättigheter naggas i kanten. Samtidigt har den liberala extremismen banat vägen för nationalismen. Ytterligheter söker sin balans.
 I Sverige ”styr” Sverigedemokraterna, med rötter i nazismen, en högerregering i alltmer auktoritär och odemokratisk riktning. Svenskheten prioriteras framför människovärdet med främlingsfientlighet och rasism som följd. Mer eller mindre omärkligt – med de små stegens politik – avlövas demokratin. Populistiska utspel med inslag av lögner används i processen för att vinna folket för förändringen, och godtycket ges allt större utrymme. Spåren i historien förskräcker.
 Makthunger och människovärde (2023) är sista boken i en trilogi om fördomar och myter, girighet och rättvisa, förtryck och frihetslängtan. De tidigare är Vi och Dom (2016) som handlar om skolans värld och Ondskans tid? Makthunger, girighet – frihet, rättvisa (2023).

 Bo Andersson är professor emeritus i ämnesdidaktik (historiedidaktik), docent i historia, f.d. vetenskaplig ledare för National Centre for Democratic Values Studies vid Göteborgs universitet samt professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. Författaren har i vetenskapliga sammanhang sysslat med demokratifrågor i vid mening sedan 1970-talet.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-354-9
Format A5 (148x210mm)
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2023
Upplaga 1
Antal sidor 352
Relaterade artiklar

I "brännvinskungen" Lars Olsson Smiths tidevarv

Andersson, Bo

I en rad skrifter under åren har författaren försökt väcka intresset för de försummade arbetarringrörelserna med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid rodret och för denna brytningstid. Den här boken kan ses som ett komplement till de tidigare.

Läs mer
Läs mer

I skuggan av en brännvinskagge

Andersson, Bo

Som en stormvind sveper arbetarringrörelsen över landet 1883 med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid styråran i en fruktlös förhoppning om att vara osynlig. Med den här boken fördjupar sig författaren på nytt i den här historien.

Läs mer
Läs mer

Ondskans tid

Andersson, Bo

Även i västerländska demokratier pågår idag en radikalisering, en högervridning. Allt maktfullkomligare regimer etableras. Vetenskapliga rön ifrågasätts och populistisk inställsamhet får möta medborgare och väljare.

Läs mer
Läs mer

Vi och Dom

Andersson, Bo

Den mest eviga och allomfamnande är den om Vi och Dom. Vi goda, framgångsrika, överlägsna, vita osv. möter Dom andra som framställs som onda, primitiva, underlägsna, mörkhyade m.m. I den andan studeras centrism av olika slag.

Läs mer
Läs mer