Atremi
Varukorgen

Om den hållbara staden

och lite om hållbar landsbygd

Jansson, Bo

Bokpresentation

De allra flesta är idag eniga om att vi har en klimatförändring och att det är mänsklig aktivitet som i princip har orsakat den. I Om den hållbara staden försöker författaren något belysa konsekvenserna av den och hur vi kan motverka den, särskilt i Sverige.
 Nyckelordet är hållbarhet. Man brukar tala om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som här belyses med hjälp av exempel inom byggnader och fysisk planering.

Författaren, Bo Jansson, är arkitekturhistoriker och samhällsplanerare.

Foto framsidan:Smedstadsbäcken i Vallastaden, Linköping Foto: Författaren

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-334-1
Format G5 (169 x 239 mm)
Inbindning Trådbundet kapitäl
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2022
Upplaga 1
Antal sidor 136
Relaterade artiklar

Att bo kvar -en idéskrift

Jansson, Bo

Författaren för fram olika idéer om hur bilder från den lokala naturen och kulturhistorien kan användas i hantverksproduktion. Skriften avslutas med en utblick mot andra länder, där jordbruket drabbas av klimatförändringarna.

Läs mer
Läs mer

Framtiden som försvann

Jansson, Bo

I boken Framtiden som försvann handlar den första essän om när bostadsbyggandet minskade kraftigt i mitten av 1970-talet. De andra fjorton essäerna handlar t ex om att använda trä i hus, att bygga kring en gård, att bygga nära vatten ...

Läs mer
Läs mer

Ljuset i tunneln

Jansson, Bo

Boken innehåller gott om idéer om hus och samhälle. Idéer om bostadsbyggande nu och i framtiden, om vad vi kan lära oss av det som byggdes för 60–70 år sedan och om tillfälliga bostäder.

Läs mer
Läs mer

Ljuset som försvann

Jansson, Bo

Tolv essäer som innehåller olika infallsvinklar till arkitektur och arkitekturhistoria.

Läs mer
Läs mer

Mjölby industrihistoria

Jansson, Bo

Boken ”Mjölbys industrihistoria” skildrar utvecklingen från den tidiga kvarnindustrin till dagens högteknologiska produktion.

Läs mer
Läs mer

Nya skisser - en idéskrift

Jansson, Bo

Ett inlägg i den debatt som borde föras om vad som kommer efter funktionalismen.

Läs mer
Läs mer