Atremi
Varukorgen

Våra böcker

Person och politik

en kritik av den världsliga statens människosyn

Bylander, Anders

Bokpresentation

De senaste trettio åren har svenska statens syn på mänskligt liv ändrats i grunden. I remissrundan för nuvarande abortlag märktes emellertid ett kompakt motstånd mot en förändrad människosyn hos läkare, barnmorskor och präster. Efter lagens införande har de flesta anpassat sig. Protesterna är ganska sporadiska.
 Med Person och politik tar Anders Bylander paus från skönlitteraturen och skriver en uppsats i idé- och lärdomshistoria. Föreliggande text är denna uppsats i essäform och visar hur även frikyrkorna har dragits med i sekulariseringen.
 Hur kommer det sig att Västerlandet inte längre vill slå vakt om den livets helgd som varit dess ryggrad? Vad händer med människovärdet i ett litet land som vårt, när man av politiska skäl dödar nästan fyrtiotusen foster per år? Är dagens Sverige ett i djupare mening humanitärt land? Är det demokratiskt, går det att högakta männi­skan som person, när staten har satt i system att döda henne?
 I ett samhälle som regelmässigt politiserar allt mänskligt blir frågorna hängande i luften. Bylander vågar formulera dem i klartext. Människovärdet har länge tonats ned av politiskt korrekta makthavare i och utanför kyrkorna. Inte minst de förlag som erkänt att boken borde komma ut, "men inte hos oss", vittnar om dåligt samvete. Därför är det välkommet att denna publicering äntligen blir av.

Omslagets bild av Arik Chan, Pixmac. Foto omslagets baksida: Arne Freijd

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-86129-97-2
Format 130x210mm
Inbindning limbunden
Omslag mjukband i färg
Tryckår 2012
Upplaga 2
Antal sidor 150 s
Relaterade artiklar

Förbjuden musik

Bylander, Anders

Precis som en gång Thomas Thorild förespråkar Bylander frihet från rådande tankemönster och stilideal. Här blandas kristendom och sensualism, fri vers med konventionella versmått.

Läs mer
Läs mer
Ljusets barn

Ljusets barn

Bylander, Anders

Det är 1973. Anders Bylander är tjugofem år och nu levande ättling till profeten Anders Bernhard Bylander (1864-1938). Han känner sig jagad av "indelningsmännen", som skövlat hans hembygd och börjat nedmonteringen av andliga värden hans förfäder byggt upp

Läs mer
Läs mer

Shekina

Bylander, Anders

Kärleken kan ta sig många olika uttryck i världen, så olika att det ibland kan vara svårt att se att det faktiskt är samma kärlek, den som är Guds närvaro i världen.

Läs mer
Läs mer